BLSE: Sedmični promet 1,67 miliona KM

0
900
Obveznicama Naša Banke trgovano u vrijednosti 303.200 KM

Na ovosedmičnom (25.- 29. decembar) trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 1.673.612,65 KM, kroz 376 transakcija.
Od ukupnog prometa sa fondovima ostvareno je 106.366,54 KM što predstavlja 6,36% od ukupnog ovonedjeljnog prometa.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 241.862,03 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,05 KM, čime je ostvaren pad od 4,55% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od fondova najveći promet u ovoj sedmici imao je DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Maximus Fund, kojim se trgovalo se u vrijednosti od 33.353,10 KM. Prosječna cijena na kraju ove sedmice bila je 3,30 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 988.759,55 KM, što predstavlja 59,08% ukupnog ovonedjeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 kojima se trgovalo u vrijednosti od 493.292,45 KM.
Ovosedmični dobitnik među fondovima je ZAIF u preoblikovanju BLB – profit a.d. Banja Luka koji je porastao za 36,64%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,79 KM.
Ovosedmični gubitnik među fondovima je AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka koji je pao za 3,53%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 2,46 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Popovo polje a.d. Trebinje, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 187.656,75 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,45 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4, ukupne vrijednosti 10.017,66 KM.