BLSE: Sedmični promet 1,87 miliona KM

0
931
Promet akcijama Matexa oko 640 hiljada KM

Na ovosedmičnom (7. – 11. januar*) trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 1.875.138,46 KM, kroz 119 transakcija.
Od ukupnog prometa sa fondovima ostvareno je 148.027,49 KM što predstavlja 7,89% od ukupnog ovonedjeljnog prometa.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Nova banka a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 62.417,40 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,54 KM, čime je ostvaren pad od 0,18% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od fondova najveći promet u ovoj sedmici imao je DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balansed, kojim se trgovalo se u vrijednosti od 124.356,60 KM. Prosječna cijena na kraju ove sedmice bila je 2,76 KM, čime je ostvaren rast od 2,22% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 780.828,34 KM, što predstavlja 41,64% ukupnog ovonedjeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 8 kojima se trgovalo u vrijednosti od 688.378,46 KM.
Ovosedmični dobitnik među fondovima je DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balansed koji je porastao za 2,22%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 2,76 KM.
Ovosedmični gubitnik među fondovima je DUIF Polara Invest a.d. – OMIF Privrednik Invest koji je pao za 5,17%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,65 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Promet TP a.d. Prnjavor, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 315.804,18 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,327 KM, čime je ostvaren rast od 9,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju prijavljen je je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti emitenta Drina osiguranje a.d. Milići u ukupnoj vrijednosti od 503.200,00 KM.
Na ovosedmičnom trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11, ukupne vrijednosti 6.661,34 KM.
________
*Na Banjalučkoj berzi nije bilo trgovine 7. i 9. januara