BLSE: Sedmični promet 1,9 miliona KM

0
660
Obveznicama Naša Banke trgovano u vrijednosti 303.200 KM

Na ovosedmičnom (5.- 9. august) trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 1.947.569,95 KM, kroz 291 transakcija.
Od ukupnog prometa sa fondovima ostvareno je 67.347,35 KM što predstavlja 3,46% od ukupnog ovonedjeljnog prometa.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 81.117,30 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,827 KM, čime je ostvaren pad od 0,36% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od fondova najveći promet u ovoj sedmici imao je DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, kojim se trgovalo se u vrijednosti od 24.190,05 KM. Prosječna cijena na kraju ove sedmice bila je 11,13 KM, čime je ostvaren rast od 0,09% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 298.293,19 KM, što predstavlja 15,32% ukupnog ovonedjeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 8 kojima se trgovalo u vrijednosti od 225.039,02 KM.
Ovosedmični dobitnik među fondovima je DUIF Management Solutions – OMIF VB Fond koji je porastao za 7,69%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,50 KM.
Ovosedmični gubitnik među fondovima je DUIF Invest nova a.d. – OMIF Invest nova koji je pao za 2,67%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,15 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Put GP a.d. Istočno Sarajevo, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 5.927,69 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,01 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju prijavljena su je 2 blok posla sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 1.476.795,60 KM.