BLSE: Sedmični promet 22,29 miliona KM

0
839
Obveznicama Naša Banke trgovano u vrijednosti 303.200 KM

Na ovosedmičnom (21.- 25. januar) trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 22.289.546,87 KM, kroz 165 transakcija.
Od ukupnog prometa sa fondovima ostvareno je 32.047,55 KM što predstavlja 0,14% od ukupnog ovonedjeljnog prometa.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 65.427,27 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,864 KM, čime je ostvaren rast od 1,29% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od fondova najveći promet u ovoj sedmici imao je DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Polara Adriatic Fond, kojim se trgovalo se u vrijednosti od 13.197,43 KM. Prosječna cijena na kraju ove sedmice bila je 0,44 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 1.246.152,91 KM, što predstavlja 5,59% ukupnog ovonedjeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 12 kojima se trgovalo u vrijednosti od 572.898,06 KM.
Ovosedmični dobitnik među fondovima je DUIF Polara Invest a.d. – OMIF Privrednik Invest koji je porastao za 8,48%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,79 KM.
Ovosedmični gubitnik među fondovima je DUIF Management Solutions – OMIF VB Fond koji je pao za 5,06%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,00 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Energoinvest automatika a.d. Istočno Sarajevo, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 22.197,98 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,07 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju prijavljen je je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 794.119,90 KM.
Na aukciji trezorskih zapisa ostvaren je promet u vrijednosti od 19.990.320,00 KM.