BLSE: Sedmični promet 2,48 miliona KM

0
887
Obveznicama Naša Banke trgovano u vrijednosti 303.200 KM

Na ovosedmičnom (6.- 10. novembar) trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 2.484.520,17 KM, kroz 365 transakcija.
Od ukupnog prometa sa fondovima ostvareno je 67.715,74 KM što predstavlja 2,73% od ukupnog ovonedjeljnog prometa.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 135.506,98 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,12 KM, čime je ostvaren rast od 1,82% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od fondova najveći promet u ovoj sedmici imao je DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, kojim se trgovalo se u vrijednosti od 38.929,38 KM. Prosječna cijena na kraju ove sedmice bila je 8,26 KM, čime je ostvaren pad od 1,31% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 2.100.922,49 KM, što predstavlja 84,56% ukupnog ovonedjeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska 4% 04/08/27 kojima se trgovalo u vrijednosti od 1.460.000,00 KM.
Ovosedmični dobitnik među fondovima je ZMIF u preoblikovanju Zepter fond a.d. Banja Luka koji je porastao za 146,38%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,34 KM.
Ovosedmični gubitnik među fondovima je DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund koji je pao za 1,31%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 8,26 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Čajavec mega a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 142.500,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,57 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju zaključena su 2 REPO posla sa hartijom od vrijednosti Telekom Srpske a.d. Banja Luka, ukupne vrijednosti 4.999,63 KM.