BLSE: Sedmični promet 2,5 miliona KM

0
448
Pomet pogurali trezorski zapisi RS

Na ovosedmičnom (12 – 16. august) trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 2.537.417,03 KM, kroz 239 transakcija.
Od ukupnog prometa sa fondovima ostvareno je 271.974,56 KM što predstavlja 10,72% od ukupnog ovonedjeljnog prometa.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 23.429,42 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,842 KM, čime je ostvaren rast od 1,81% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od fondova najveći promet u ovoj sedmici imao je DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, kojim se trgovalo se u vrijednosti od 166.265,30 KM. Prosječna cijena na kraju ove sedmice bila je 11,13 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 176.375,21 KM, što predstavlja 6,95% ukupnog ovonedjeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 8 kojima se trgovalo u vrijednosti od 89.686,95 KM.
Ovosedmični dobitnik među fondovima je DUIF Kristal Invest a.d. – ONIF Cash Fund koji je porastao za 3,85%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,03 KM.
Ovosedmični gubitnik među fondovima je DUIF Invest nova a.d. – OMIF Invest nova koji je pao za -2,74%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,14 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Pavlović International Bank a.d. Bijeljina, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 643.619,47 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,435 KM, čime je ostvaren rast od 2,84% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju prijavljen je je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti emitenta Pavlović International Bank a.d. Bijeljina u ukupnoj vrijednosti od 1.383.900 KM.
Na ovosedmičnom trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6, ukupne vrijednosti 298.984,06 KM.