BLSE: Sedmični promet 2,98 miliona KM

0
539
Promet akcijama Hercegovinaputeva blizu 892 hiljade KM

Na ovosedmičnom (24.- 28. juni) trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 2.980.819,44 KM, kroz 223 transakcija.
Od ukupnog prometa sa fondovima ostvareno je 43.232,85 KM što predstavlja 1,45% od ukupnog ovonedjeljnog prometa.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 36.588,28 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,825 KM, čime je ostvaren pad od 7,30% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od fondova najveći promet u ovoj sedmici imao je DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, kojim se trgovalo se u vrijednosti od 12.422,35 KM. Prosječna cijena na kraju ove sedmice bila je 11,00 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 237.893,56 KM, što predstavlja 7,98% ukupnog ovonedjeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 12 kojima se trgovalo u vrijednosti od 63.539,17 KM.
Ovosedmični dobitnik među fondovima je DUIF Management Solutions – OMIF Balkan Investment koji je porastao za 0,98%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,09 KM.
Ovosedmični gubitnik među fondovima je DUIF Management Solutions – OMIF VB Fond koji je pao za 1,51%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,26 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Mikroelektronika a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 91.456,72 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,58 KM, čime je ostvaren rast od 2,60% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju prijavljena su je 2 blok posla sa hartijama od vrijednosti emitenata: Nova banka a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 931.035,60 KM, Prijedorputevi a.d. Prijedor u ukupnoj vrijednosti od 1.572.009,81 KM.