BLSE: Sedmični promet 36,8 miliona KM

0
503
Višemilionski promet pogurale obveznice RS i akcije MF Banke

Na ovosedmičnom (7- 11. oktobar) trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 36.795.801,55 KM, kroz 194 transakcija.
Od ukupnog prometa sa fondovima ostvareno je 85.448,54 KM što predstavlja 0,23% od ukupnog ovonedjeljnog prometa.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 277.832,39 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,845 KM, i nije bilo rasta u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od fondova najveći promet u ovoj sedmici imao je DUIF Euroinvestment – OAIF Euroinvestment fond, kojim se trgovalo se u vrijednosti od 44.690,10 KM. Prosječna cijena na kraju ove sedmice bila je 9,10 KM, i nije bilo promjena u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 30.379.770,39 KM, što predstavlja 82,56% ukupnog ovonedjeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska kojima se trgovalo u vrijednosti od 30.003.000 KM.
Ovosedmični dobitnik među fondovima je DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balanced koji je porastao za 5,45%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 4,64 KM.
Ovosedmični gubitnik među fondovima je DUIF Polara Invest a.d. – OMIF Privrednik Invest koji je pao za -2,92%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 2,33 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Imako a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 34.855,59 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,051 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju prijavljen je je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti emitenta Vitaminka a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 5.578.238,60 KM.
Na ovosedmičnom trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6, ukupne vrijednosti 2.485.992,51 KM.