BLSE: Sedmični promet 39,68 miliona KM

0
470
Obveznicama Naša Banke trgovano u vrijednosti 303.200 KM

Na ovosedmičnom (19 – 23. avgust) trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 39.683.241,42 KM, kroz 223 transakcija.
Od ukupnog prometa sa fondovima ostvareno je 149.381,70 KM što predstavlja 0,38% od ukupnog ovonedjeljnog prometa.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad, kojima se trgovalo u vrijednosti od 125.000 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,25 KM, čime je ostvaren rast od 2,04% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od fondova najveći promet u ovoj sedmici imao je DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, kojim se trgovalo se u vrijednosti od 135.014 KM. Prosječna cijena na kraju ove sedmice bila je 11 KM, čime je ostvaren pad od 1,17% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 36.623.592,82 KM, što predstavlja 92,29% ukupnog ovonedjeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska 2,50% 21/08/26 kojima se trgovalo u vrijednosti od 36.365.000 KM.
Ovosedmični dobitnik među fondovima je DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Polara Adriatic Fond koji je porastao za 5,79%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,53 KM.
Ovosedmični gubitnik među fondovima je DUIF Invest nova a.d. – OMIF Invest nova koji je pao za 4,93%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,14 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Čajavec mega a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 82.500 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,33 KM, čime je ostvaren pad od 19,51% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju prijavljena su je 2 blok posla sa hartijama od vrijednosti emitenata: Drina osiguranje a.d. Milići u ukupnoj vrijednosti od 500.200 KM, Pavlović International Bank a.d. Bijeljina u ukupnoj vrijednosti od 2.032.684,18 KM.