BLSE: Sedmični promet 9,57 miliona KM

0
824
Obveznicama Naša Banke trgovano u vrijednosti 303.200 KM

Na ovosedmičnom (3.- 7. decembar) trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 9.576.619,78 KM, kroz 300 transakcija.
Od ukupnog prometa sa fondovima ostvareno je 381.734,66 KM što predstavlja 3,99% od ukupnog ovonedjeljnog prometa.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Nova banka a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 154.503,56 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,64 KM, čime je ostvaren rast od 4,92% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od fondova najveći promet u ovoj sedmici imao je DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balansed, kojim se trgovalo se u vrijednosti od 169.533,25 KM. Prosječna cijena na kraju ove sedmice bila je 2,75 KM, čime je ostvaren pad od 4,51% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 1.037.710,73 KM, što predstavlja 10,84% ukupnog ovonedjeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 8 kojima se trgovalo u vrijednosti od 597.980,47 KM.
Ovosedmični dobitnik među fondovima je DUIF Polara Invest a.d. – OMIF Privrednik Invest koji je porastao za 19,33%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,79 KM.
Ovosedmični gubitnik među fondovima je DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balansed koji je pao za 4,51%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 2,75 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Čajavec mega a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 155.550,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,51 KM, čime je ostvaren pad od 7,27% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju prijavljena su je 4 blok posla sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 7.657.692,00 KM.