BLSE: Sedmični promet oko 11,46 miliona KM

0
995
Promet akcijama Matexa oko 640 hiljada KM

Na ovosedmičnom (20.- 24. novembar) trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 11.458.014,51 KM, kroz 243 transakcija.
Od ukupnog prometa sa fondovima ostvareno je 84.054,93 KM što predstavlja 0,73% od ukupnog ovonedjeljnog prometa.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 85.215,84 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,13 KM, čime je ostvaren rast od 1,80% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od fondova najveći promet u ovoj sedmici imao je DUIF Invest nova a.d. – OMIF Invest nova, kojim se trgovalo se u vrijednosti od 31.945,08 KM. Prosječna cijena na kraju ove sedmice bila je 0,06 KM, čime je je cijena ostala nepromijenjena u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 10.774.857,23 KM, što predstavlja 94,04% ukupnog ovonedjeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Jahorina OC a.d. Pale – javna ponuda obveznica 2 kojima se trgovalo u vrijednosti od 10.375.000,00 KM.
Ovosedmični dobitnik među fondovima je ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka koji je porastao za 5,26%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,02 KM.
Ovosedmični gubitnik među fondovima je ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka koji je pao za -20,00%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 2,32 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Veterinarska stanica a.d. Doboj, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 3.423,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,50 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju prijavljen je je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti emitenta Japra a.d. Novi Grad u ukupnoj vrijednosti od 500.115,24 KM.