BLSE: Sedmični promet oko 3,3 miliona KM

0
502
Milionski promet pogurale akcije Veletrgovine i obveznice MKD Taurus

Na ovosedmičnom (15.- 19. juli) trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 3.297.536,90 KM, kroz 230 transakcija.
Od ukupnog prometa sa fondovima ostvareno je 64.672,12 KM što predstavlja 1,96% od ukupnog ovonedjeljnog prometa.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 33.647,57 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,839 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od fondova najveći promet u ovoj sedmici imao je DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, kojim se trgovalo se u vrijednosti od 42.154,06 KM. Prosječna cijena na kraju ove sedmice bila je 11,11 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 1.047.448,32 KM, što predstavlja 31,76% ukupnog ovonedjeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Prvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka – javna ponuda obveznica kojima se trgovalo u vrijednosti od 740.000 KM.
Ovosedmični dobitnik među fondovima je DUIF Kristal Invest a.d. – ONIF Kristal Cash Plus Fund koji je porastao za 0,45%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,67 KM.
Ovosedmični gubitnik među fondovima je DUIF Invest nova a.d. – OMIF Invest nova koji je pao za 1,27%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,16 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Malpreh a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 431.348,24 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,571 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju prijavljen je je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 1.106.292,96 KM.