BLSE: Šesta multilateralna kompenzacija biće 5. decembra

0
126

Šesta multilateralna kompenzacija u 2023. godini će biti sprovedena 5. decembra 2023. godine, saopćeno je iz Banjalučke berze (BLSE).
Registracija učesnika koji se nisu registrovali u dosadašnjim obaveznim multilateralnim kompenzacijama počinje sedam dana prije početka unosa obaveza.
Unos obaveza za multilateralnu kompenzaciju počinje 4. decembra i traje do 5. decembra do 15 časova. Prijavljuju se obaveze dospjele do 1. decembra 2023. godine. Učesnici mogu prijaviti i nedospjele i buduće (avansne) obaveze.
Kompenzacija će se sprovesti 5. decembra u 15 časova, a ispravka unosa obaveza se može vršiti od 6. do 8. decembra 2023. godine do 15 časova.
Učesnici kojima su preostala nekompenzovana potraživanja nakon sprovođenja multilateralne kompenzacije mogu 5. decembra (do 24 h) zaključivati multilateralne cesije i ciljane dodatne kompenzacije, a u periodu od 6. do 7. decembra zaključivati javne prodaje potraživanja.
Obaveze prema učesnicima iz Federacije BiH se prijavljuju prema glavnom preduzeću sa sjedištem u FBiH, a ne prema poslovnici sa sjedištem u RS, saopćeno je.