BLSE: Trgovina akcijama fonda OMIF Invest nova od 174,5 hiljada KM

0
1115
Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 0,26%

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 182.891,11 KM, kroz 15 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 583,61 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama RiTE Gacko a.d. Gacko, trgovalo se u iznosu od 5.690,37 KM, po prosječnoj cijeni od 0,039 KM po akciji.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Invest nova a.d. – OMIF Invest nova, trgovalo se u iznosu od 174.534,91 KM, po prosječnoj cijeni od 0,152 KM, što predstavlja rast cijene za 2,01%.
Udjeli/akcije 2 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Management Solutions – OMIF VB Fond (2,82%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,65 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Krajina GP a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se u iznosu od 33,20 KM, po prosječnoj cijeni od 3,32 KM.