Bolja informiranost bh. radnika u Sloveniji – preduslov za bolju zaštitu radničkih prava

0
440
Bandić: Bh. radnici prije odlaska na rad u Sloveniju trebaju se informisati o poslodavcu (Foto: Arhiv)

Delegacija Agencije za rad i zapošljavanje BiH boravila je u službenoj posjeti Republici Sloveniji. Cilj posjete institucijama nadležnim za oblast zapošljavanja u Sloveniji je praćenje realizacije Sporazuma o zapošljavanju radnika iz Bosne i Hercegovine u Sloveniji.
Tom prilikom delegacija Agencije za rad i zapošljavanje BiH posjetila je nekoliko poslodavaca koji zapošljavaju naše državljane, te je izvršen uvid u radno-pravne uslove u kojima rade.
U okviru ove posjete održani su i sastanci sa rukovodstvom Zavoda za zapošljavanje Slovenije, te rukovodstvom Nezavisnog sindikata radnika Slovenije. Tako je dana 23. juna održan sastanak direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamera Bandića i direktora Zavoda za zapošljavanje Slovenije Mitje Bobnara. Fokus razgovora odnosio se na zaštitu prava radnika iz Bosne i Hercegovine koji su, putem navedenog sporazuma o zapošljavanju, zaposleni u Sloveniji.
Tom prilikom je konstatirano da najveći broj slovenačkih poslodavaca zapošljava radnike iz BiH ciljano tj. radnici se zapošljavaju putem slobodnog odabira poslodavca odnosno direktnim kontaktom između poslodavca i radnika, ali da u takvoj situaciji dio radnika ostaje uskraćen za informacije o pravima po osnovu rada, što proizvodi zloupotrebe od strane poslodavaca. Stoga je zaključeno da je potrebno posvetiti dodatnu pažnju informiranju bh. radnika o njihovim pravima, te načinima zaštite radničkih prava u Sloveniji.
U tom smislu naglašena je uloga Info tačke za strance u Sloveniji, te Agencije za rad i zapošljavanje u BiH. Zaključeno je da se ovo pitanje u što skorijem periodu sistemski uredi između ove dvije institucije, a posebno da se definiše minimum informacija koje moraju biti predočene radnicima prilikom odlaska na rad u Sloveniju.
U tom kontekstu, Bandić i predsjednik Nezavisnog sindikata radnika Slovenije Boris Perš održali su 24. juna sastanak kojem su prisustvovali i radnici iz BiH. Na sastanku je u osnovi potvrđeno da se radnici koji dolaze iz BiH na rad u Sloveniju trebaju temeljitije pripremiti za slovenačko tržiste rada, a posebno u smislu upoznavanja o njihovim radničkim pravima ali i obavezama prema poslodavcu.
U tom smislu zaključeno je da je neophodno izvršiti pripremu radnika pred odlazak na rad, upoznati ih sa minimumom prava iz radnih odnosa, skrenuti im pažnju na nedostatke i propuste koji su do sad uočeni, informisati ih o institucijama koje su nadležne za zaštitu prava iz radnih odnosa i omogućiti im kontakte sa istim. Nadalje, zaključeno je da je radnicima potrebno posebno naglasiti da svaka institucija može reagovati i pružiti zaštitu prava iz radnih odnosa samo nakon prijave od strane radnika i da prijava predstavlja poziv nadležnim institucijama da se uključe u zaštitu tih prava. Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Nezavisni sindikat radnika Slovenije su po ovom pitanju dogovorili saradnju.