Bolja online promocija za bolje poslovne rezultate

0
428
Sweden/USAID FARMA II organizuje webinare za grafički dizajn i razvoj vizualnog identiteta

Nadopunjavajući ranije pruženu podršku poljoprivrednim proizvođačima da se uspješnije nose sa posljedicama pandemije Covid-19 orijentisanjem na online prodaju i promociju, Sweden/USAID FARMA II će u naradna dva četvrtka, 14. i 21. maja, od 11 do 13 sati, organizovati webinare na temu grafičkog dizajna i razvoja vizualnog identiteta.
Fokus webinara će biti na promociji putem društvenih medija, primarno Facebook-a i Instagram-a, kao i na razvijanju upečatljivih objava koje potiču na akciju. Nakon webinara, projekat će podržati nekoliko poljoprivrednih proizvođača u razvoju logotipa, etiketa i promotivnih vizuala.
“Pandemija Covid-19 mijenja način na koji se bavimo biznisom. Tranzicija na online prodaju i promociju je jako blizu. Kao projekt koji podržava razvoj poljoprivrede u BiH, mišljenja smo da je sada pravo vrijeme da se uvedu nove prakse koje će omogućiti proizvođačima da se efektivno bave biznisom, povećaju potrošnju domaćih proizvoda, kako tokom, tako i nakon pandemije, te da se približe kupcima i razviju njihovu lojalnost”, rekao je Bill Mays, direktor Sweden/USAID FARMA II projekta.
Sweden/USAID FARMA II projekt podržava razvoj BH poljoprivrede u pet sektora: mljekarstvu, sektoru voća i povrća, meda i ljekovitog i aromatičnog bilja te sektoru peradarstva. Projekt pomaže da se domaća regulativa poboljša i uskladi sa pravnim okvirom Evropske unije, te prenosi znanje neophodno proizvođačima da bi povećali proizvodnju, poboljšali kvalitet proizvoda, i ispunili standarde potrebne za izvoz na EU i druga međunarodna tržišta.