Bolji uslovi života za 140 romskih porodica u BiH uz podršku EU

0
823
U Sarajevu održana završna konferencija projekta Roma Action II

Projekt Roma Action omogućio je bolje uslove života za 140 romskih porodica na području Tuzle, Zenice, Bijeljine, Gračanice, Zavidovića, Kaknja, Banovića, Modriče i Brčkog. Obezbjeđenje stambenih jedinica za romske porodice rezultat je druge faze projekta Roma Action koji je predstavljen na završnoj konferenciji održanoj danas u Sarajevu.
Ova faza projekta Roma Action je imala za cilj podršku socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i socio-ekonomskih mjera s aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti, kao i drugih interesnih grupa.
Rekonstruisane kuće ili novoizgrađene zgrade za socijalno stanovanje obezbjeđene su za 140 romskih porodica, sa 652 članova porodice, od kojih je najmanje 320 djece. Projekat je poboljšao životne uslove za više od 200 romskih porodica putem infrastrukturnih intervencija, ali i osnažio ekonomsko uključenje Roma kroz promociju registracije građana, pristup obrazovanju, zapošljavanju i zdravstvenoj zaštiti.
Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH istakao je zadovoljstvo činjenicom da su lokalne zajednice, organizacije civilnog društva i bh. institucije na svim nivoima zajednički radili na ovom projektu i poručio da je to jedini način na koji se mogu postići pozitivni rezultati na terenu.
“Riječ je o izuzetno značajnoj pomoći čija vrijednost je veća od 5,5 miliona KM. Posebno cijenim činjenicu da su u fokusu ovog projekta bile najugroženije romske porodice iz područja koja su pogođena poplavama. Zajedničkim djelovanjem i u budućnosti ćemo nastaviti da stvaramo kvalitetnije uslove života za naše građane sa akcentom na najugroženije kategorije. Zato izuzetno cijenimo i zahvalni smo na pomoći koju nam upravo u ovom segmentu pružaju naši partneri, a prvenstveno Evropska unija“, istakla je ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, Semiha Borovac.
Direktorica HWA za BiH, Suzana Jašarević je naglasila da je zahvaljujući sredstvima EU i BiH, u partnerstvu sa Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V (ASB) i Kali Sara-RIC, implementirano više od 5,8 miliona eura pomoći u okviru dvije faze projekta Roma Action, i trajno su poboljšani uslovi života više od 280 romskih porodica.
Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona izrazio je zahvalnost EU i implementatoru Hilfswerk Austria International, na dosadašnjoj izvanrednoj saradnji na zajedničkim projektima stambenog zbrinjavanja raseljenih lica i povratnika, te stambenom zbrinjavanju Roma, kao jedne od najugroženijih kategorija građana.
Ukupna vrijednost druge faze projekta Roma Action iznosila je više od 2,8 miliona eura, od čega je EU finansirala 2,5 miliona eura, dok su ostala sredstva obezbijedile lokalne vlasti. Projekat je implementirao Hilfswerk Austria International (HWA) u partnerstvu sa Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V (ASB) i BiH Udruženjem Kali Sara – Romski informativni centar.