Borovac: BiH ima stabilan bezvizni režim

0
718
Ministrica Borovac u Neumu govorila o reintegraciji povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac danas je u Neumu, u okviru završnog okruglog stola o temi ‘Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji’, rekla kako je bezvizni režim u BiH stabilan s obzirom na to da je Bosna i Hercegovina uspostavila efikasan, funkcionalan i održiv sistem prihvata i reintegracije bh. državljana koji se u našu zemlju vraćaju po osnovu potpisanih sporazuma o readmisiji sa zemljama Evropske unije.
Time je Bosna i Hercegovina odgovorno pristupila realizaciji preuzetih obaveza po Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, naročito u kontekstu osiguravanja ponovnog prihvata naših građana koji su prekršili evropske migracione propise.
Borovac je tom prilikom istakla kako je kroz Projekat ‘Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji’, koji je Ministarstvo provelo sa entiteskim nadležnim institucijama i Brčko distriktom te sa 21 lokalnom zajednicom, urađena Strategija za prihvat i integraciju državljana koji se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji i Akcioni plan za period 2019.-2022. godina.
O ostvarenom napretku BiH u ovoj oblasti govori činjenica da je prije nekoliko godina pojam readmisije bio nepoznanica, naročito na lokalnom nivou gdje uopće nisu postojali kapaciteti za prihvat i smještaj readmisiranih osoba, a danas je u BiH na raspolaganju Readmisioni centar Salakovac kod Mostara, kao i 45 obnovljenih i opremljenih stanova u 21 lokalnoj zajednici.
Realizaciju ovog projekta finansirala je Vlada Švicarske Konfederacije i nevladina organizacija CRS. Učešće na današnjem skupu uzeli su predstavnici Ministarstva sigurnosti, te lokalnih zajednica uključenih u ovaj proces, kao i domaće i međunarodne nevladine organizacije koje se bave pitanjima readmisiranih osoba.