Borovac i Hagelberg potpisali sporazum vrijedan 2,9 miliona KM

Program FIGAP II vrijedan 14 miliona švedskih kruna (oko 2,9 miliona KM) namjenjen je realizaciji Gender akcionog plana BiH i Zakona o ravnopravnosti spolova u našoj zemlji

0
906
Spoazum potpisali ministrica Borovac i ambasador Hagelberg

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac i ambasador Kraljevine Švedske u BiH Anders Hagelberg danas su u Sarajevu potpisali Posebni sporazum za podršku provođenju programa FIGAP II (2018.-2021.) vrijedan 14 miliona švedskih kruna, odnosno oko 2,9 miliona KM namjenjenih realizaciji Gender akcionog plana BiH i Zakona o ravnopravnosti spolova u našoj zemlji.
Borovac je istaknula da Kraljevina Švedska predstavlja jednog od najznačajnijih donatora i partnera izrazivši zahvalnost nesebičnoj finansijskoj podršci, koja će uz kontribucije države BiH doprinijeti punoj implementaciji Gender akcionog plana BiH, a time i principa ravnopravnosti spolova, koji je jedan od preduslova za poštivanje ljudskih prava i veoma značajan korak naprijed u procesu Evropskih integracija Bosne i Hercegovine.
“Doznačenim sredstvima Švedske vlade osigurati ćemo podršku osobama koje su zbog svog spola na marginama našeg društva, prije svega žrtvama nasilja u porodici i dugotrajno nezaposlenim ženama te će posebna pažnja biti posvećena učešću što većeg broja muškaraca u aktivnostima u oblasti ravnopravnosti spolova”, kazala je Borovac.
Jednako učešće žena u društvu predstavlja osnovu za prosperitet i ekonomski razvoj društva u cjelini.
“Pitanjima rodne jednakosti treba dati veći politički prioritet u BiH, a inicijative za ekonomsko osnaživanje žena i devojaka su hitne”, smatra ambasador Švedske Anders Hagelberg.
Aktivnosti u okviru FIGAP II doprinijet će stvaranju boljih socio-ekonomskih uslova za žene i muškarce, unaprjeđenju njihove kvalitete života kroz snažniju saradnju institucija vlasti na svim nivoima u BiH, organizacija civilnog društva te akademske zajednice.
Potpisivanju Posebnog sporazuma prisustvovale su direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Samra Filipović-Hadžiabdić, te direktorice gender centara Federacije BiH i Republike Srpske Ana Ćuković i Mirjana Lukač.