Borovac: Krov nad glavom dobit će 3.192 porodice

0
999
Ministrica Semiha Borovac na sjednici Upravnog odbora Regionalnog stambenog programa u Parizu

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac predstavila je danas na Upravnom odboru u Parizu napredak Bosne i Hercegovine kada je u pitanju implementacija Regionalnog stambenog programa u kojem osim naše zemlje učestvuju i Srbija, Crna Gora i Hrvatska.
Donatori su pohvalili napredak BiH na implementaciji ovog programa, posebno u posljednje dvije godine od kada je na terenu znatno vidljiv rezultat rada Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH zajedno sa jedinicama za implementaciju na entitetskim nivoima i Vladom Brčko distrikta, kao i međunarodnim partnerima OSCE-om i UNHCR-om, te partnerskim zemljama.
Donatori su također potvrdili svoju opredjeljenost da Bosna i Hercegovina iskoristi 146 miliona KM odobrenih za provedbu šest potprojekata, od čega donatorska sredstva iznose 124 miliona KM, a učešće BiH je 22 miliona KM.
“Zahvaljujući osiguranim sredstvima, krov nad glavom dobit će 3.192 korisničke porodice odnosno više od 10.000 izbjeglica i raseljenih osoba. Izvjestila sam Upravni odbor Regionalnog stambenog programa da je u BiH završena izgradnja 776 stambenih jedinica, a da je u toku obnova i izgradnja 781 stambene jedinice.
Donatori su zadovoljni provedbom projekata u BiH i naglasili su da Regionalni stambeni program završava u junu 2021. godine, odnosno da je iskoristivost sredstava moguća do tog roka. Za BiH to je realan rok za završetak poslova u odnosu na dosadašnju dinamiku implementacije“, rekla je Borovac.
Na sjednici, članica Upravnog odobora ispred Vlade Savezne Republike Njemačke Jennifer Rochwer najavila je da je njena zemlja odobrila dodatnih 1,5 miliona eura za Regionalni stambeni program. Ova donacija, kako je pojasnila, pripisana je dodatnoj vrijednosti programa jer su sve četiri zemlje uradile odličan posao.
Do kraja decembra, bit će poznat i iznos Vlade Švicarske koji će biti uplaćen u Fond Regionalnog stambenog programa, a taj novac bit će namijenjen za održivi povratak. Raspodjela sredstava po zemljama naknadno će biti utvrđena.