Borovac: Prioritet je zaštita djece migranata

0
837
Ministrica Borovac razgovarala sa rukovodstvom USK i grada Bihaća

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac danas je tokom radne posjete Unsko-sanskom kantonu, razgovarala sa rukovodstvom Kantona i Grada Bihaća na čelu sa kantonalnim premijerom Mustafom Ružnićem.
U fokusu posjete ministrice Borovac, tokom koje je obišla lokacije na kojima su smješteni migranti, je pitanje zaštite prava djece kao najugroženije kategorije migranata. To je bila tema i sastanka koji su ministrica Borovac i Hazim Kapić, ministar zdravstva, rada i socijalne politike USK održali sa predstavnicima institucija, domaćih i međunarodnih organizacija koje su uključene u aktivnosti vezane za povećan priliv migranata i njihov tranzit kroz našu zemlju.
Tom prilikom je istaknuto da je prioritet osiguravanje kvalitetne zdravstvene zaštite migranata, kao i domicilnog stanovništva. Posebna zabrinutost iskazana je zbog loših uslova u Trnovi kampu i Borićima, odakle su izmještene sve porodice sa djecom i djeca bez pratnje.
Ministrica Borovac je iznijela podatke Službe za poslove sa strancima prema kojima je među više od 20.000 otkrivenih migranata evidentirano više od 500 djece, dok je nedavno u bihaćkoj regiji otkriveno 66 djece bez pratnje roditelja koja su smještena u prihvatne centre Bira i hotel Sedra u Bihaću. Trenutno je više od 190 djece smješteno u Sedri i Biri te 102 u Izbjegličko-prihvatnom centru Salakovac kod Mostara. Do sada je 19.313 migranata izrazilo namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH, a podneseno je 1.310 zahtjeva za azil u kojima je evidentirano i 306 maloljetnika, od čega njih pet bez pratnje roditelja.
Na sastancima je naglašeno kako je potrebno omogućiti dodatne smještajne kapacitete kao i registraciju migranata kako bi se došlo do preciznijih podataka i o najugroženijim kategorijama kao što su djeca.
Ministrica Borovac je naglasila da problematika povećanog priliva i tranzita migranata nije problem samo USK nego cijele BiH naglašavajući kako je upravo sa ciljem smanjenja pristiska na bihaćku regiju gotovo hiljadu migranata smješteno u IPC Salakovac, Azilantski centar u Delijašu, Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu kao i bivšoj kasarni Ušivak kod Sarajeva.
Istaknuto je da sistem uspostavljen u Salakovcu može služiti kao dobar model za djelovanje ostalih centara, naročito onih u koje se smještaju ugrožene kategorije – porodice sa djecom, stare i iznemogle osobe. U Salakovcu je pored uvjetnog smještaja i redovne ishrane na bazi tri obroka dnevno osigurana i primarna zdravstvena zaštita, vakcinacija 35 djece, organiziran neformalan vid obrazovanja kroz učenje jezika, kreiran je kutak za djecu…