Bosna i Hercegovina preuzela predsjedavanje ReSPA-om

ReSPA nastavlja jačanje kapaciteta javne administracije na Zapadnom Balkanu

0
1545
Članovi Upravnog odbora Regionalne škole za javnu upravu

Osmi sastanak ministara nadležnih za poslove javne uprave iz zemalja Zapadnog Balkana u svojstvu članova Upravnog odbora Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), održan je danas u Tirani.
Senida Mesi, potpredsednica Vlade Republike Albanije osvrnula se na početku sastanka na protekliu godinu u kojoj je Albanija predsedavala ReSPA-om.
“Prisustvo ministara iz regiona Zapadnog Balkana ovde, danas, pokazuje spremnost da međusobna saradnja bude unapređena kako bi se osnažili kapaciteti za sprovođeje refome javne uprave i unaprijedila razmjena iskustava, a sve to sa ciljem brže integracije u Evropsku uniju“, rekla je Mesi.
Predstavnik Evropske komisije Bernard Brunet rekao je da je EK posvećena ReSPA-i, ‘ali ne samo kao instituciji, već oličenju regionalne saradnje koju ReSPA predstavlja’.
“ReSPA ima svjetliju budućnost danas nego prije pet godina. Nalazi se u boljoj finansijskoj situaciji, ima jasnu viziju i jasnu pordršku svih članica iz regiona Zapadnog Balkana“, dodao je Brunet.
Obraćajući se uvaženim članovima Upravnog odbora, direktorka ReSPA-e Ratka Sekulović istakla je da je reforma javne uprave na Zapadnom Balkanu veoma zahtjevan posao koji iziskuje značajne resurse kao i iskrenu poltičku podršku i posvećenost.
“Nova Strategija ReSPA-e za period od 2019-2024. omogućiće nam uslove da na bolji način objedinimo i usmjerimo napore kako bi primjena strategija za reformu javne uprave u regionu imala najveći mogući uticaj“, rekla je Sekulović.
Tokom sastanka bilo je riječi o naporima za unapređenje javnih konsultacija u procesu donošenja javnih politika i propisa, o metodologiji za izračunavanje troškova za primjenu akcionih planova za sprovođenje strategija, kao i o primjerima dobre prakse u domenu upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi.
Ministri nadležni za poslove javne uprave koji su članovi Upravnog odbora ReSPA-e usvojili su Godišnji izvještaj i dali podršku ReSPA-i da nastavi svoj rad. Upravni odbor je obaviješten o najvažnijim aktivnostima koje ReSPA-e planira za 2018. godinu i usvojio je budžet za narednu godinu.
Na kraju sastanka, Bosna i Hercegovina je preuzela predsedavanje ReSPA-om od Republike Albanije u zvaničnoj ceremoniji primopredaje ReSPA zastave.
Novi predsjedavajući ReSPA-e, ministar pravde BiH Josip Grubeša rekao je da predsjedavanje ReSPA-om za njega lično predstavlja veliki izazov i još veću obavezu.
“Što se Bosne i Hercegovine tiče, s obzirom da preuzimamo predsjedavanje od Republike Albanije koja je u proteklih godinu dana ostvarila značajan napredak u oblasti reforme javne uprave, imamo čvrsto opredjeljenje da slijedimo taj primjer i iskoristimo mogućnosti saradnje sa ReSPA-om za unapređenje javne uprave“, rekao je Grubeša.

Sastanak ministara iz BiH i Srbije Grubeše i Ruždića

Na marginama ministarskog sastanka Upravnog odbora Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA-e) u Tirani, održan je bilateralni sastanak između ministra pravde Bosne i Hercegovine Josipa Grubeše i ministra javne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije Branka Ruždića.
Na sastanku je razgovarano o trenutnom stanju u pogledu reforme javne uprave u BiH i Srbiji, te o prioritetima kojima je potrebno posvetiti posebnu pozornost u narednom razdoblju.