Bosna i Hercegovina preuzima predsjedavanje ReSPA-om

0
558
Ministrica Milva Ekonomi predala je predsjedavanje ReSPA-om ministru Josipu Grubeši

Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) održala je jučer u Tirani (Albanija) 14. sastanak Upravnog odbora na ministarskom nivou. Ministri zaduženi za reformu javne uprave iz država članica ReSPA-e, kao i visoki predstavnici Evropske komisije i članovi Upravnog odbora ReSPA-e na nivou viših službenika, pohvalili su postignuća ReSPA-e u protekloj godini.
Ova godina je označena kao jedna od ključnih za daljnju stratešku orjentaciju ReSPA-e. Ministri članica ReSPA-e u potpunosti su podržali ReSPA sporazum i mandat do 2031. godine, dok je Evropska komisija dokazala punu posvećenost i podršku u okviru predstojećeg 5. Akcionog granta EK 2023-2025, a dogovoren je i sadržaj revidirane ReSPA strategije 2019. -2024.
“Koristim ovu priliku da izrazim svoju zahvalnost svima na odlično obavljenom poslu koji snažno motivira nas iz Sekretarijata ReSPA-e da pojačamo svoje aktivnosti, uključujući podršku u našim državama članicama na njihov zahtjev“, istakla je Maja Handjiska-Trendafilova, direktorica ReSPA-e.
Tradicionalno, ovaj sastanak članicama ReSPA-e služi za predaju i preuzimanje godišnjeg predsjedavanja ReSPA-om. Ovaj put, ministrica Milva Ekonomi, predsjedavajuća Upravnog odbora, predala je predsjedavanje ReSPA-om ministru Josipu Grubeši, koji je izjavio da će Bosna i Hercegovina blisko surađivati s ReSPA-om i uložiti značajne napore na daljnjem jačanju misije i aktivnosti ReSPA-e u regionu tokom predsjedavanja BiH.
Na otvorenoj sjednici, raspravljalo se o značaju strateške transformacije ljudskih resursa kako bi radna mjesta bila moderna i atraktivna za državne službenike, a ReSPA je predstavila rezultate pilot ankete o zadovoljstvu osoblja. Bila je to i prilika za neformalnu diskusiju na ministarskom nivou o ključnoj temi najboljih praksi za upravljanje ljudskim resursima u javnoj upravi.