Bosna-Sunce osiguranje pripojilo Zovko osiguranje iz Žepča

0
1888
Zovko osiguranje se pripojilo BSO-u, odnosno Koncernu Agram

Skupština Bosna-Sunce osiguranja (BSO) d.d. Sarajevo je na sjednici održanoj 15.12.2017. godine donijela Odluku o reorganizaciji, odnosno pripajanju Zovko osiguranja d.d. Žepče što znači da ovo društvo više neće samostalno poslovati na tržištu BiH.
Kako je navdeno, razlozi za provođenje postupka pripajanja su u činjenici da ova dva osiguravajuća društva obavljaju kompatibilne djelatnosti i da je Bosna-Sunce osiguranje (članica Koncerna Agram) 100-postotni vlasnik pripojenog Zovko osiguranja, navodi se u saopćenju BSO-a, objavljenog na web stranici Sarajevske berze.
Podsjetimo, polovinom novembra ove godine Bosna-Sunce osiguranje kupilo je Zovko osiguranje za devet miliona KM.
Spajanjem ova dva društva Bosna-Sunce osiguranje će ojačati svoju poziciju i po ostvarenoj zbirnoj premiji na kraju trećeg kvartala 2017. godine (52,50 miliona KM) preuzeti lidersku poziciju na tržištu u BiH, sa udjelom od 10,13 posto. BSO je na kraju septembra po ostvarenoj premiji (37,93 miliona KM) bilo na 4. poziciji u BiH sa tržišnim udjelom od 7,3 posto, dok je Zovko osiguranje bilo na 14. mjestu sa 14,57 miliona KM premije po osnovu neživotnih osiguranja i tržišnim udjelom od 2,8 posto.