Branko Bago imenovan za v.d. direktora Cesta d.d. Mostar

0
788
Data saglasnost za imenovanje dva člana Uprave Cesta d.d. Mostar

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici dala saglasnost Nadzornom odboru Cesta d.d. Mostar za donošenje odluke o razrješenju dva člana Uprave ovog društva, te za imenovanje Branka Bage za v.d. direktora i Zdenka Propadala za v.d. izvršnog direktora za održavanje, do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci.
Nakon što je data prethodna saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, radi isteka mandata, data je i prethodna saglasnost za imenovanje Anisa Krivića (predsjednik), Sulejmana Bečirevića, Igora Josipovića, Željka Petrovića i Mustafe Abdulahovića (članovi) za vršioce ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
Vlada FBiH dala je saglasanost i Skupštini JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora, kao i prethodnu saglasanost Skupštini ovog javnog preduzeća za imenovanje Samira Kajimovića za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
Prethodne saglasnosti date su i Skupštini Rudnika mrkog uglja Banovići d.d. Banovići za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva, zbog isteka perioda na koji je imenovan, kao i za imenovanje Amira Brigića za vršioca ove dužnosti uime državnog kapitala, najduže do tri mjeseca.