Brčko distrikt: Finansiranje projekata od javnog interesa udruženja, fondacija…

0
178
Vlada Distrikta utvrdila naknadu za eutanazirane životinje zbog afričke svinjske kuge

Odjeljenje za javnu bezbjednost Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine objavilo je Javni poziv za finansiranje projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica.
Cilj Javnog poziva je finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u oblasti zaštite ljudi, materijalnih dobara i životne sredine na teritoriji Brčko distrikta BiH.
Javni poziv i obrasci dostupni su na ovom linku.