Brčko distrikt: Industrijska proizvodnja u decembru pala 11,5%

Proizvodnja Intermedijarnih proizvoda imala je najveći pad - za 10%

0
627
Na godišnjem nivou, proizvođačke cijene industrijskih proizvodcijene porasle su za 18,2%

Ukupna industrijska proizvodnja u Brčko distriktu BiH u decembru 2021. u poređenju sa novembrom 2021. bilježi pad za 11,5%.
Proizvodnja Kapitalnih proizvoda je veća za 1,2%, dok je proizvodnja Energije manja za 2,7%, proizvodnja Netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 4,0%, poizvodnja Trajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 8,7%, a proizvodnja Intermedijarnih proizvoda manja za 10%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Na godišnjem nivou, u decembru 2021. u odnosu na isti mjesec 2020. industrijska proizvodnja u Brčko distriktu porasla je za 6,1%.
Proizvodnja Intermedijarnih proizvoda je veća za 52,4%, a proizvodnja Energije veća je za 5,8%, dok je proizvodnja Trajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 3,7%, proizvodnja Kapitalnih proizvoda manja za 5,2%, a proizvodnja Netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 11,3%.