Brčko distrikt: Industrijska proizvodnja u maju pala za 6,6%

0
230
Vlada FBiH ograničila rast cijena električne energije privrednicima na 20 posto

Ukupna industrijska proizvodnja u Brčko distriktu BiH u maju u poređenju sa aprilom 2023. bilježi pad za 6,6%.
Proizvodnja Trajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 17,5%, proizvodnja Kapitalnih proizvoda veća je za 8,6%, proizvodnja Intermerdijarnih proizvoda veća je za 3,7%, dok je proizvodnja Netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 14,9%, a proizvodnja Energije manja je za 6,6%.
Na godišnjem nivou, u maju 2023. u poređenju sa istim mjesecom lani, industrijska proizvodnja u Brčko distriktu bilježi pad za 5,3%.
Proizvodnja Energije veća je za 1,2%, proizvodnja Trajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 12,8%, dok je proizvodnja Netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 13,8%, proizvodnja Kapitalnih proizvoda manja je za 8,2%, a proizvodnja Intermerdijarnih proizvoda manja je za 2,4%, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.