Brčko distrikt: Industrijska proizvodnja u oktobru porasla 7,7%

0
1218
Pad industrijske proizvodnje u Brčko distriktu

Ukupna industrijska proizvodnja u Brčko distriktu BiH u oktobru 2019. u odnosu na mjesec ranije porasla je za 7,7%.
U oktobru 2019. u odnosu na mjesec ranije (septembar), proizvodnja Netrajnih proizvoda za široku potrošnju je veća za 29%, proizvodnja Kapitalnih proizvoda je veća za 19,8%, a proizvodnja Intermedijarnih proizvoda veća je za 4,9%, dok je proizvodnja Energije manja za 0,6%, a Trajnih proizvoda za široku potrošnju manja je za 27,2%.
Na godišnjem nivou, u oktobru 2019. u odnosu na isti mjesec lani industrijska proizvodnja u Brčko distriktu bilježi rast za 13,5%.
U oktobru 2019. u odnosu na oktobar 2018. proizvodnja Netrajnih proizvoda za široku potrošnju je veća za 94,4%, proizvodnja Trajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 3,6%, a proizvodnja Energije veća je za 0,7%, dok je proizvodnja Kapitalnih proizvoda manja za 1,1%, a Intermedijarnih proizvoda manja za 7,4%, podaci su Agencije za statistiku BiH.