Brčko Distrikt: Pad industrijske proizvodnje u aprilu za 6,6%

0
736
Pad industrijske proizvodnje u Brčko distriktu

Ukupna industrijska proizvodnja u Brčko ditriktu BiH u aprilu u poređenju sa martom 2022. smanjena je za 6,6%.
Proizvodnja Trajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 1,1%, dok je proizvodnja Energije manja za 3,6%, proizvodnja Intermedijarnih proizvoda manja je za 15,8%, proizvodnja Kapitalnih proizvoda manja je za 10%, a proizvodnja Netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja je za 24,1%.
Na godišnjem nivou, u aprilu 2022. u poređenju sa istim mjesecom lani, industrijska proizvodnja u Brčko disgtriktu bilježi rast za 13,8%.
Proizvodnja Netrajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 56,6%, proizvodnja Intermedijarnih proizvoda je veća za 11,8%, a proizvodnja Trajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 4,2%, dok je proizvodnja Energije manja za 3,0%, a proizvodnja Kapitalnih proizvoda manja za 18,7%, podaci su Agencije za statistiku BiH.