Brčko distriktu se povećava postotak međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje na 2,5%

0
684
Vlada FBiH: Prihvaćen novi princip raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o Prijedlogu odluke o dopuni Odluke o principima raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje, te tekst ovog prijedloga kojeg je dostavilo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Kako je obrazloženo, u BiH trenutno je na snazi Odluka o principima raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje, kojom je utvrđeno da se 62 posto ove pomoći dijeli Federaciji BiH, 38 posto Republici Srpskoj, a po 0,5 posto pomoći koja pripada entitetima dodjeljuje se Brčko Distriktu BiH.
Vlada Brčko Distrikta se obratila Ministarstvu civilnih poslova BiH molbom da se postotak međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje, poveća na 2,5 posto, a kako bi javnom zdravstvu pružili sva odgovarajuća i neophodna sredstva radi suzbijanja epidemije na ovom području.
Prema Prijedlogu odluke kojeg je sačinilo Ministarstvo civilnih poslova BiH, međunarodna pomoć za zaštitu i spašavanje se dijeli 60,75 posto za FBiH (sa svojih 10 kantona), 36,75 posto za RS i 2,5 posto za Brčko Distrikt.
Od ukupnih sredstava koja joj pripadaju, Federaciji BiH se dodjeljuje 50 posto, a preostalih 50 posto na deset kantona.
Kako je navedeno u obrazloženju Federalnog ministarstva zdravstva, razlog za dopunu Odluke jeste realizacija akcije pod nazivom ‘EU za zdravlje – Doprinos raspoloživosti vakcinama protiv Covid-19 u BiH’, gdje su ukupna grant sredstva od 13.775.280 eura na raspolaganju Bosni i Hercegovini, odnosno FBiH, RS i Brčko Distriktu, i to u omjeru do 85 posto sredstava za nabavku vakcina od zemalja članica EU i do 15 posto za nabavku medicinske opreme, potrošnog materijala, kao i za troškove kampanje podrške vakcinaciji stanovništva BiH.