Brčko: Za subvencije dijela kamata za kredite poljoprivrednih gazdinstava 1,2 miliona KM

0
229
Vlada Brčko distrikta održala prvi nastavak 20. redovne sjednice

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o usvajanju programa subvencioniranja dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima, podružnicama i nositeljima poljoprivrednih gazdinstava na području Distrikta – transfer Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH.
Ukupan iznos sredstava namijenjenih za subvencionisanje dijela kamata u iznosu od 1,2 miliona KM obezbijeđen je Budžetom Brčko distrikta BiH za 2021. godinu. Sredstva dodjeljena u skladu sa ovim programom moraju biti utrošena do 31.12.2021. godine.
Svrha ovog programa je omogućiti preduzećima, preduzetnicima, podružnicama i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta, povoljniji pristup finansijskim sredstvima kroz subvenciju dijela kamata.
Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o odobravanju tekućeg transfera i usvajanju programa utroška sredstava za rad i materijalne troškove Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH, Smjernica za izradu nacrta odluke o odobravanju i načinu raspodjele sredstava za dodjelu donacija Crvenom križu Brčko distrikta i mjesnim zajednicama na području Distrikta, Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti Zavodu za zapošljavanje za preraspodjelu neiskorištenih sredstava po ranijim programima samozapošljavanja, Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Nacrt memoranduma o razumijevanju u oblasti kulturne suradnje između Vijeća ministara BiH i Vlade Arapske Republike Egipat i Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na dva modela osnivanja instituta.
Na današnjoj sjednici razmatrana je i informacija s prijedlogom zaključka o postupku izrade regulacionog plana dijela stambenog naselja ‘Centar II’.