U BiH objavljeno 3.268 tendera iz oblasti građevinarstva, pad za 8,3%

0
299
U prvom polugodištu 2020. objavljeno 3.268 javnih nabavki iz oblasti građevinarstva

U prvom polugodištu 2020. godine objavljeno je 3.268 tendera iz oblasti građevinarstva što je za 8,3 posto manje nego u istom periodu prošle godine. S obzirom na trend javnih nabavki u vrijeme pandemije koronavirusa građevinski sektor bilježi jednu od najmanjih stopa pada broja tendera.
Prema podacima agencije Briefing za praćenje i analizu tendera u Federaciji BiH je izašlo 63 posto, Republici Srpskoj 34 posto i Brčko Distriktu tri posto tendera iz navedene oblasti.
Za oblast visokogradnje u prvih šest mjeseci 2020. godine objavljeno je ukupno 1.114 javnih tendera. Nabavke u navedenom periodu su uglavnom standardne te su se nabavljali radovi na izgradnji, adaptaciji i sanaciji društvenih objekata te građevinsko-zanatski i završni radovi.
U sektoru niskogradnje objavljeno je 2.154 javnih nabavki. Rapisivani su tenderi za radove na izgradnji, sanaciji ili održavanju cesta, trgova i parkinga, mostova, tunela te pratećih radova na infrastrukturi.
Uz navedene radove nabavljali su se i geotehnički istražni i pripremni radovi, geodetske usluge i ostali radovi u oblasti visokogradnje i niskogradnje, saopćeno je iz agencije Briefing.