Broj turista u Federaciji BiH u junu porastao 27,5 posto

0
1989
Broj turista u oktobru manji 2% u odnosu na septembar, ali i skoro 20% veći nego godi nu ranije

U Federaciji BiH je u junu 2019. boravilo ukupno 135.160 turista što je za 27,5 posto više u odnosu na juni prošle godine, a u odnosu na maj ove godine broj turista je porastao za 17,8 posto.
U ukupnom broju turista udio domaćih gostiju je bio 18,8 posto, a 81,2 posto su bili strani turisti, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Ukupan broj noćenja turista u junu 2019. iznosio je 257.849 što je za 26,6 posto više u odnosu na juni 2018. godine, a u odnosu na maj ove godine broj noćenja je porastao za 30,4 posto. Učešće domaćih turista je 20,7 posto, a stranih 79,3 posto.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 93,7 posto.
Najviše noćenja ostvarili su turisti iz Saudijske Arabije (14,6%), NR Kine (7,2%), Hrvatske (6,4%), Poljske (6,1%) i Turske (5,6%) što je ukupno 39,9%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 60,1 posto noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u junu 2019. godine u FBiH iznosio je 33.020 što je za 5,9 posto više u odnosu na juni 2018. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta u hotelskom i sličnom smještaju na području Federacije BiH iznosila je 30,2 posto.