Broj zaposlenih u FBiH od 5. maja porastao za 5.386

0
323
Malo i srednje poduzetništvo je pokretačka snaga razvoja privrede Federacije BiH

Iz Porezne uprave Federacije BiH saopćeno je da je 29. maja ove godine ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH po mjestu prebivališta osiguranika bio 512.993.
Od početka pandemije, u Federaciji BiH je 5. maja zabilježen najmanji broj zaposlenih 507.607. U međuvremenu je povećan, te je 29. maja bio veći za 5.386.
Iz ove uprave dodaju da su objavljeni podaci o zaposlenim osobama kreirani na osnovu obrazaca koji su procesuirani do posljednjeg statusa i proslijeđeni nadležnim vanbudžetskim fondovima. Razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i mjestu rada, zasnovana je na proceduri generisanja i vrsti podataka.