Broj zaposlenih u Federaciji BiH porastao više od 10 hiljada

0
1146
Malo i srednje poduzetništvo je pokretačka snaga razvoja privrede Federacije BiH

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH (podaci od 20. jula) po prebivalištu osiguranika iznosio je 517.656 i, prema podacima Porezne uprave FBiH, broj zaposlenih je porastao za 10.049 u odnosu na 5. maj ove godine. Naime, tog dana je u FBiH od početka pandemije zabilježen najmanji broj zaposlenih i iznosio je 507.607.
U tabelarnom pregledu koji se može vidjeti na ovom linku daje se pregled stanja broja zaposlenih po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama na dan 20.07.2020.godine.