Broj zaposlenih u FBiH u januaru smanjen za 0,7%

0
379
Nezaposlenost se smanjila u FBiH za 1,14%, u RS za 1,14% i u Brčko distriktu za 0,27%

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH u januaru 2020. iznosio je 531.254. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se smanjio za 0,7% a broj zaposlenih žena za 0,6%.
Broj zaposlenih u pravnim osobama u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,6% a broj zaposlenih žena za 0,5%.
Broj zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 1,7% a broj zaposlenih žena za 1,7%.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, broj nezaposlenih u januaru 2020. u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,6% a broj nezaposlenih žena za 0,3%. Stopa registrirane nezaposlenosti u januaru 2020. iznosila je 36,8% a za žene 44,5%.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here