Broj zaposlenih u industriji RS porastao za 0,2%

0
393
Na godišnjem nivou, broj zaposlenih u septembru 2022. se povećao za 2,3%

Broj zaposlenih u industriji Republike Srpske u februaru ove godine u odnosu na prosječan mjesečni broj zaposlenih u 2019. godini ostao je nepromijenjen, dok je u odnosu na januar 2019. godine veći za 0,2% i u odnosu na isti mjesec prošle godine veći je za 0,5%.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, broj zaposlenih u industriji u prva dva mjeseca 2020. godine, u odnosu na isti period prošle godine veći za 0,6%.