Brojne strane kompanije žele graditi dionicu autoceste Tunel Kvanj – Buna kod Mostara

0
2399
Otvorene aplikacije za pretkvalifikaciju za izgradnju dionice Tunel Kvanj - Buna, dužine 5,25 km

U operativnom uredu JP Autoceste FBiH u Sarajevu danas su otvorene ponude za izgradnju autoceste na Koridoru 5c, odnosno poddionici Tunel Kvanj – Buna na dionici autoceste Mostar jug – Buna.
Ponude za izgradnju poddionice Tunel Kvanj – Buna predalo je devet kompanija:
• China Road and Bridge Corporation – China & CCCC Second Highway Engineering Co. Ltd. – China (Kina);
• The Consortium of Sinohydro Corporation Limited – China and Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. – China (Kina);
• China State Construction Engineering Corporation Limited – China (Kina);
• Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret AS – Turkey (Turska);
• The Consortium of Ozaltin Insaat Ticaret ve Sanayi AS – Turkey & Azvirt Limited Liability Company – Azerbaijan & Hering dd – Bosnia and Herzegovina (Turska, Azerbejdžan i BiH);
• AGE Insaat ve Ticaret Anonim Sirketi – Turkey & LLC (Turska);
• Joint Venture: China Second Metallurgy Group Co. Ltd – China & Guizhou Transportation Planning Survey – Design Academe Co. Ltd – China (Kina);
• China Railway 14th Bureau Group Co. Ltd – China (Kina);
• Euro-asfalt doo – Bosnia and Herzegovina (BiH).
Poddionica Tunel Kvanj – Buna je duga 5,2 kilometra. Značajni objekti koji će se graditi su dvocijevni tunel Kvanj, desna tunela cijevi dužine 2.645 m i lijeva cijev dužine 2.720 m, vijadukt Rotimski potok dužine 320 m i nadvožnjak, a ostatak trase se nadovezuje na poddionicu Buna – Počitelj koja je u završnoj fazi izgradnje.
Takođe će u okviru ovog projekta biti rekonstruisana regionalna cesta Buna – Domanovići ukupne dužina 14,5 km.
Ugovor za izgradnju će biti po modelu ‘design & build’ (žuti FIDIC). Predviđeni rok izgradnje je 36 mjeseci, saopćeno je iz JP Autoceste FBiH.
Poddionica Tunel Kvanj – Buna finansirat će se iz sredstava osiguranih kod Evropske investicijske banke (EIB) u visini od 100 miliona eura, a aplicirano je i za bespovratna sredstva EU putem Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).
U januaru ove godine poddionica je očišćenja od minsko-eksplozivnih sredstava čime su stvoreni uslovi za siguran nastavak gradnje autoceste na Koridoru 5c na jugu.
Izgradnjom dionice Mostar jug – Buna, koja je podijeljena na dvije poddionice Mostar jug – tunel Kvanj i Tunel Kvanj – Buna, povezat će se Mostar s evropskom mrežom autocesta i činiti funkcionalnu neprekinutu autocestu od granice Bijača pa sve do ulaska u Mostar, što je od neprocjenjivog značaja za bh. građane, kompanije i poduzetnike.