Brošura o rezultatima Twinning projekta: Statistika za svjetliju budućnost

0
321
Podrška reformi statističkog sistema u BiH

Povodom završetka Twinning projekta ‘Podrška reformi statističkog sistema u BiH 2018 -2020. godine’ urađena je brošura ‘Statistika za svjetliju budućnost’ u kojoj su ukratko prezentirani rezultati projekta.
Konkretno, u oblasti poslovnih statistika, na primjer, prvi put su u okviru projekta proizvedena i objavljena na web stranici Agencije za statistiku BiH www.bhas.gov.ba dva nova indeksa cijena. Jedan je za uslužnu industriju ‘Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i druge tehničke i konsultantske usluge’ koji daje informacije o kretanju cijena usluga vezanih za arhitekturu i građevinu u Bosni i Hercegovini. Drugi je Indeks proizvođačkih cijena u niskogradnji koji mjeri promjene cijena materijala za izgradnju magistralnih cesta, autoputeva, tunela i mostova.
Ovaj projekat je, kao i svi prethodni, od velike važnosti za jačanje statističkog sistema u BiH kroz poboljšanje i razvijanje institucionalnih kapaciteta, posebno u područjima poslovnih statistika, nacionalnih računa, platnog bilansa i statistike međunarodne investicijske pozicije. Realizovale su ga Agencija za statistiku BiH u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku i Centralna banka BiH uz finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 1,5 miliona eura i ekspertsku podršku statistike Danske i drugih zemalja članica EU.