Bruto domaći proizvod BiH u 2017. porastao 4,9 posto, BDP po stanovniku 8.954 KM

0
3521
Izvor: Agencija za statistiku BiH

Bruto domaći proizvod (BDP) Bosne i Hercegovine po proizvodnom pristupu za 2017. godinu nominalno je iznosio oko 31 milijardu i 376 miliona KM i u odnosu na 2016. godinu nominalno je veći za 4,92 posto.
BDP BiH po stanovniku iznosio je 8.954 KM ili 4.578 EUR ili 5.160 USD, navodi se u tematskoj publikaciji (biltenu) Agencije za statistiku BiH – ‘Bruto domaći proizvod prema proizvodnom, dohodovnom i rashodnom pristupu’.

Izvor: Agencija za statistiku BiH

Koristeći podatke Centralne banke BiH (neto primarni dohoci iz inostranstva i neto primljeni transferi iz inostranstva), u publikaciji Agencije za statistiku BiH se navodi da je bruto nacionalni dohodak za BiH u 2017. godini iznosio 31 milijardu i 238 miliona KM, a bruto nacionalni raspoloživi dohodak 35 milijardi i 28 miliona KM.
U proizvodnim djelatnostima (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, vađenje ruda i kamena, prerađivačka industrija, proizvodnja i snadbijevanje električnom energijom, snadbijevanje vodom i građevinarstvo) stvara se 34,60% dodane vrijednosti, a u uslužnim djelatnostima 65,40%. Najveće učešće u BDP ima dodana vrijednost stvorena u trgovini (13,93%), prerađivačkoj industriji (13,12%), javnoj upravi (7,78%) kao i u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu (5,60%).
Posmatrano po djelatnostima najveći rast bruto dodane vrijednosti bilježe: umjetnost, zabava i rekreacija (16,18%), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (12,34), snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djalatnosti sanacije okoliša (11,56%) i prerađivačka industrija (11,25%).
Bruto domaći proizvod u stalnim cijenama (cijenama prethodne godine) za 2017. godinu procijenjen je u iznosu od 30.851 miliona KM i realno je veći za 3,16%.

Izvor: Agencija za statistiku BiH

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, BDP prema rashodnom pristupu, procijenjen je za 2017. godinu u iznosu od 32 milijarde i 510 miliona KM, što je nominalni rast od 4,71% u odnosu na 2016. Posmatrano u cijenama prethodne godine rast BDP-a je bio 3,36%, što predstavlja rast cijena u iznosu od 1,30%.
Izdaci za potrošnju domaćinstava, koji čine 77% BDP-a, iznosili su 24 milijarde i 416 miliona KM u 2017. što je nominalni rast od 3,22%, u poređenju sa prethodnom godinom. Posmatrano u realnim vrijednostima, potrošnja je porasla za 1,54%, dok je prosječan rast cijena iznosio 1,66%.
Posmatrano prema osnovnim grupama potrošnje, grupe Pokućstvo i rutinsko održavanje stana i Komunikacije su zabilježile nominalni pad. Pad u realnim vrijednostima zabilježile su grupe: Alkoholna pića, duhan i narkotici 1,78%, zatim Pokućstvo i rutinsko održavanje stana 0,37%, te Komunikacije 3,34% i Obrazovanje 0,21%. Ostale grupe su ostvarile nominalni i realni rast.
Izdaci za krajnju potrošnju vlade porasli su između 2016. i 2017. za 1,60% nominalno, te za 1,55%, posmatrano u cijenama prethodne godine. Udio izdataka vlade u ukupnom BDP-u je opao sa 20,19% u 2016. na 19,59% u 2017. godini.
Bruto investicije u stalna sredstva zabilježile su nominalni rast od 8,95% u 2017. u poređenju sa 2016. i realni rast od 5,75%. Posmatrano prema vrsti ulaganja, između 2016. i 2017. ulaganja u mašine i opremu su zabilježila nominalni rast od 11,76%, dok su ulaganja u građevinske objekte porasla za 6,83% nominalno. Posmatrano u realnim vrijednostima (isključujući uticaj cijena) ulaganja u mašine i opremu su porasla 8,17%, a u građevinske objekte za 3,81%.
Udio investicija u BDP-u iznosi 17,39% u 2017., što je povećanje sa 16,71%, koliko je iznosilo u 2016. godini.
Izvoz roba i usluga u 2017. u odnosu na 2016. godinu zabilježio je rast od 17,96% nominalno i 11,80% realno, što ukazuje na rast cijena od 5,51%. U istom periodu uvoz roba i usluga je porastao za 13,18% nominalno i 7,70% realno, što ukazuje na rast cijena od 5,09%.