Bruto domaći proizvod BiH u prvom kvartalu porastao 1,1%

0
327
Bruto domaći proizvod u tekućim cijenama u 2022. nominalno veći 16,8% nego u 2021.

Realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine iznosio je 1,1%.
Desezonirana serija podataka pokazuje rast BDP-a u prvom kvartalu 2023. godine od 1,0% u odnosu na prethodni kvartal.
Posmatrano po područjima klasifikacije djelatnosti u prvom kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine, značajan realni rast bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnosti – Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala 8,0%.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, BDP prema rashodnom pristupu* u prvom tromjesečju 2023. u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine zabilježio je rast od 1,1%.
Sezonski podešena serija podataka u odnosu na prethodno razdoblje pokazuje pozitivnu stopu promjene BDP u prvom tromjesečju 2023. godine od 0,7% u odnosu na prethodno tromjesečje.
Promatrano prema kategorijama BDP-a prema rashodnom pristupu u prvom tromjesečju 2023. u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, realni rast zabilježen je kod slijedećih kategorija: potrošnje vlade 2,0%, izvoz roba i usluga 1,7% i uvoz roba i usluga 2,0%, dok su realni pad ostvarile potrošnja domaćinstava 3,7% i bruto investicije 64%.
________
*BDP prema rashodnom pristupu definiše se kao ukupna domaća krajnja potrošnja
korigovana vanjskim bilansom roba i usluga sa ostatkom svijeta.