Bruto ino-dug Hrvatske na kraju 2020. iznosio 40,6 milijardi eura

0
266
Hrvatski bruto inozemni dug u 2020. iznosilo 82,7 posto BDP-a

Bruto inozemni dug Hrvatske je na kraju 2020. iznosio 40,6 milijardi eura ili 82,7 posto BDP-a, što je za 0,4 postotna boda više nego na kraju septembra, pri čemu je porast omjera isključivo rezultat snažnog smanjenja nominalnog BDP-a, navodi se u komentaru Hrvatske narodne banke (HNB).
Bruto inozemni dug u četvrtom se kvartalu 2020. godine smanjio za 0,7 milijardi eura, istaknuli su iz HNB-a, prenosi Hina.
Pritom se najviše smanjio dug centralne banke, za milijardu eura, kao rezultat smanjenja obima repo poslova. Svoj su dug smanjili i ostali domaći sektori, uključujući obaveze prema vlasnički povezanim vjerovnicima, za 500 miliona eura i to prvenstveno privatna nefinansijska preduzeća.
Nasuprot tome, povećao se dug kreditnih institucija, za 600 miliona eura, kao i države, za 300 miliona eura, zbog zaduženja putem SURE programa – Evropskog instrumenta za privremenu potporu za smanjenje rizika od nezaposlenosti.
U skladu s tim, na kraju 2020. stanje ukupnog bruto inozemnog duga iznosilo je 40,6 milijardi eura, odnosno 82,7 posto BDP-a, što je zbog pada nominalnog BDP-a za 0,4 postotna boda više nego na kraju septembra 2020.
Promatraju li se ostvarenja u cijeloj 2020. godini, iz HNB-a navode da se bruto inozemni dug nominalno smanjio zbog povoljnog učinka kursnih i drugih statističkih prilagodbi, a relativni se pokazatelj pogoršao, zbog pada nominalnog BDP-a, sa 75,3% BDP-a na kraju 2019. na 82,7% BDP-a na kraju 2020. godine. Naime, bruto inozemni dug je na kraju 2019. iznosio 40,9 milijardi eura, oko 250 miliona eura više no na kraju prošle godine.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here