Sva budžetska sredstva, osim namjenskih, preusmjeriti za pomoć privredi i očuvanju radnih mjesta

0
399
Granskim kolektivnim ugovorima definirat će se iznos minimalne plate za svaku djelatnost pojedinačno

Iz Udruženja poslodavaca FBiH smatraju da su predložene mjere Vlade Federacije BiH za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa, neuporedivo bolje od ranijeg prijedloga i da su ohrabrujuće, ali nedovoljne.
S ciljem zaštite života i zdravlja zaposlenih i očuvanja radnih mjesta, iz UPFBiH pozivaju Vladu FBiH i Savez samostalnih sindikata BiH na potpisivanje privremenog Socijalnog sporazuma kojim će se omogućiti slanje ljudi na čekanje i osigurati isplata plaća na način da svi snose dio tereta, srazmjerno snazi – radnici najmanje, poslodavci više, a vlade najviše.
“Insistiramo da se hitno preusmjere sva budžetska sredstva, osim onih namijenjenih za plaće uposlenih, vanbudžetske fondove, zdravstvenu zaštitu, PIO/MIO, socijalnu zaštitu i slično, za umanjivanje efekata krize izazvane pandemijom koronavirusa“, naglašavaju iz UPFBiH.
Iz UPFBiH podsjećaju da je u većini država koje se bore sa posljedicama krize izazvane pandemijom koronavirusa, donesena upravo ovakva odluka, kojom se sva budžetska sredstva, osim onih namjenskih za svrhe koje ističe i UPFBiH, preusmjeravaju na očuvanje radnih mjesta i pomoć prviredi.
Kao nedostatak u predloženim mjerama Vlade FBiH, iz UPFBiH ističu činjenicu da se donesenim mjerama ne uzima u obzir pogoršanje situacije na terenu koje je izvjesno, niti dužina trajanja krize. Naglašavaju da se sa svojim setom mjera koje će pomoći privredi moraju uključiti i niži nivoi vlasti, uzimajući u obzir podjelu nadležnosti kada je u pitanju privreda.