Budžetski prihodi RS u prvom kvartalu 852,1 milion KM

0
296
Ukupan iznos za raspodjelu sredstava po ovom programu je oko 14 miliona KM

Vlada RS je na danšnjoj sjednici usvojila i Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta za prvi kvartal 2022. godine. Budžetski prihodi ostvareni su u iznosu od 852,1 milion KM, što je za 3% više u odnosu na Budžet, a za 8% više u odnosu na finansijski plan za prvi kvartal 2022. godine.
Njihovu strukturu čine: prihodi od direktnih poreza u iznosu od 415,9 miliona KM, što je za 10% više u odnosu na Budžet, a za 11% više u odnosu na finansijski plan za prvi kvartal 2022. godine; indirektni porezi u iznosu od 372,2 miliona KM, što je za 1% manje u odnosu na Budžet, a za 6% više u odnosu na finansijski plan za prva tri mjeseca 2022. godine i neporeski prihodi u iznosu od 63,9 miliona KM, što je za 7% manje u odnosu na Budžet, a za 2% više u odnosu na finansijski plan za prva tri mjeseca 2022. godine.
Rashodi i izdaci planirani budžetom na opštem fondu u prvom kvartalu 2022. godine iskazani su u iznosu od 884,8 miliona KM, što je za 12% manje u odnosu na Budžet, a za 4% manje u odnosu na finansijski plan za prvi kvartal 2022. godine.
Ino-dug je u prvom kvartalu 2022. godine redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 50,4 miliona KM. Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 78,6 miliona KM.