Budžetski prihodi RS u prvom polugodištu 1,79 milijardi KM

0
217
Vlada RS usvojila Akcioni plan za zapošljavanje do 2025. godine

Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici usvojila je Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta RS za prvih šest mjeseci 2022. godine.
Budžetski prihodi ostvareni su u iznosu od milijardu 795,4 miliona KM, što je za 2% manje u odnosu na Rebalans, a u nivou sa finansijskim planom za prva dva kvartala 2022. godine.
Prihodi od direktnih poreza iznose 879,3 miliona KM i viši su za 5% u odnosu na Rebalans, dok su indirektni porezi 781,1 milion KM, što je za 7% manje u odnosu na planirani Rebalans.
Rashodi i izdaci planirani budžetom na opštem fondu u prvoj polovini 2022. iskazani su u iznosu od 1 milijarde i 949,2 miliona KM, što je za 11% manje u odnosu na Rebalans.
Primici od zaduživanja u prva dva kvartala 2022. ostvareni su u iznosu od 158,7 miliona KM.
Ino-dug je u prvoj polovini 2022. godine redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 129 miliona KM. Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 170,8 miliona KM, saopćeno je.
Rashodi i izdaci koji se odnose na projekte koji se finansiraju iz Programa javnih ulaganja RS za finansiranje iz Budžeta u prvoj polovini 2022. evidentirani su u iznosu od 76,2 miliona KM.