Budžetski prihodi u FBiH u prvom polugodištu porasli 10,9%, na 4,5 milijardi KM

0
256
Prihodi od indirektnih poreza u devet mjeseci porasli za 1,19 milijardi KM

Vlada Federacije BiH se danas upoznala s konsolidiranim izvještajem o izvršenju budžeta FBiH, kantona i općina, te finansijskih planova vanbudžetskih fondova za prvih šest mjeseci 2021. godine. U prvoj polovini 2021. svi nivoi vlasti u FBiH ostvarili su pozitivan finansijski rezultat od 328,5 miliona KM. U istom periodu protekle godine on je, također, bio pozitivan i iznosio je 258,4 miliona KM.
Ukupni prihodi za prvih šest mjeseci 2021. godine ostvareni su u iznosu od 4.547,8 miliona KM, što je za 10,9 posto više u odnosu na isti period prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 48,2 posto.
Tekući transferi i drugi tekući rashodi prije izvršene konsolidacije iznosili su 1.955,7 miliona KM, a nakon nje 1.856,3 miliona KM. U odnosu na prvo polugodište 2020. godine njihovo ostvarenje je veće za 4,2 posto ili 74,8 miliona KM, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 47,4 posto.
Tekući transferi drugim nivoima vlasti su u prvoj polovini ove godine iznosili 41 ,4 miliona KM, pojedincima 1.570,4 miliona KM, neprofitnim organizacijama 69,1 milion KM, subvencije javnim preduzećima iznosile su 93,8 miliona KM, a privatnim preduzećima i poduzetnicima 59,5 miliona KM, dok su drugi tekući rashodi bili 22 miliona KM.
Konsolidirani kapitalni transferi za šest mjeseci 2021. godine iznose 40,9 miliona KM.