Bukvarević: Nacrt zakona o pravima boraca ponovo u proceduri

0
936
Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević je, na osnovu dogovora s predstavnicima Koordinacije boračkih organizacija koje baštine tradiciju Armije RBiH i HVO-a i kantonalnih ministara za pitanja boraca, ponovo uputio u proceduru Nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.
Njime je predviđeno 15 prava za demobilisane borce i članove njihovih porodica od kojih su najbitnija zdravstveno osiguranje i liječenje svih boraca i članova njihovih porodica u svim zdravstvenim ustanovama u FBiH, prednost pri zapošljavanju i kaznene odredbe za poslodavce koji to ne budu poštovali i osnovno osiguranje u visini od 25 posto prosječne plaće u FBiH za demobilisane borce koji imaju 60 i više godina i žene borce koje imaju 50 i više godina, a koji nemaju nikakvih drugih primanja.
“Očekujemo pozitivno mišljenje federalnih ministarstava finansija i pravde i Ureda za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije , te će nakon dobijenih pozitivnih mišljenja Nacrt zakona ići u dalju proceduru prema Vladi FBiH”, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.