Bukvarević potpisao sporazum o isporuci 60 automobila za RVI

0
861
Sporazum o isporuci automobila za RVI potpisali su Olovčić i Bukvarević (Foto: Arhiv)

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević danas je sa ovlaštenim predstavnikom Porsche BH d.o.o. Sarajevo Senadom Olovčićem, potpisao sporazum o isporuci 60 putničkih automobila za ratne vojne invalide 100 posto prve grupe.
“Federalno ministarstvo za pitanja boraca nastoji da bude servis svim boračkim kategorijama, da u skladu sa zakonom izvršava sve svoje obaveze i ja se nadam se da će za ovu kategoriju vozila biti u funkciji poboljšanja njihovog života. Ovo ministarstvo već četvrtu godinu uspješno provodi međunarodni tender za nabavku automobila za RVI 100% I grupe”, rekao je Bukvarević.
Olovčić je potvrdio da je riječ o automobilima koja imaju odlične karakteristike, te je uvjeren da će uticati na bolje uslove za život ratnih vojnih invalida i paraplegičara.
Predsjednik Saveza RVI Federacije BiH Esad Delić izrazio je zahvalnost što će paraplegičari kao i prethodne četiri godine dobiti automobile, koji su njihova ortopedska pomagala.
Bukvarević je istakao da je resorno ministarstvo u završnoj fazi uspostave registra korisnika i branilaca, navodeći da je do sada uspostavljen registar za oko 440.000 pripadnika za Zeničko-dobojski, Unsko-sanski i Tuzlanski kanton, kao i kompletan HVO.
“U narednom periodu raditi ćemo ažuriranje za Hercegovačko-neretvanski, Srednjobosanski, Goraždanski, Sarajevski, a veoma brzo stavit ćemo na raspolaganje kompletan registar institucijama u skladu sa zakonom o pravima boraca”, rekao je Bukvarević, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.