C-Her konferencija kao ključ razvoja ženskog poduzetništva u BiH

0
430
Na C-Her konferenciji učestvovalo 30 poduzetnica iz BiH

U prostorijama Tershouse Sarajevo jučer je održana C-Her konferencija, koja ima za cilj promovisanje uspješnih poduzetnica, liderki i menadžerica iz cijele Bosne i Hercegovine.
Kroz interaktivne radionice i praktične treninge, poduzetnice su imale priliku da unaprijede svoje vještine, pristup radu i poslovnu filozofiju.
“Ideja vodilja same konferencije pored upoznavanja sa mogućim preprekama na poduzetničkom putu, je umrežavanje i stvaranje novih konekcija za uspješan razvoj biznisa. Ova konferencija želi da osnaži i ohrabri žene u njihovom samostalnom djelovanju”,ističe Uma Đurić, programska koordinatorica SmallSteps i Shia&Kark.
Kreiranje uspješnog biznisa na tržištu nije moguće ostvariti bez preuzimanja liderske uloge, i razvoja pravilnog oblika komunikacije prilikom poslovanja.
“Uloga liderke se ne provodi samo na poslu već i u svakodnevnom životu”, kazala je Amra Pandžo, stručnjakinja za teambuilding i komunikacije Shia&Kark.
U finalnom dijelu konferencije, održana je sesija B2B Cafe, na kojoj su najuspješnije liderke i poduzetnice iz BiH podijelile svoja lična iskustva na svom poduzetničkom putu. Na B2B Cafeu, svoja iskustva su predstavile Amra Hašimbegović, direktorica agencije Global Marketing Solutions, Nađa Lutvikadić-Fočo, rukovodilac sektora za upravljanje promocijom BH Telecoma, Arduana Pribinja, urednica i novinarka Al Jazeera Balkans i Amra Začina, suosnivačica kompanije Ministry of Programming.
Učesnice su tokom konferencije prošle trening komunikacije, brainstorming sesiije, te treninga o leadershipu i pozicije moći.